به اطلاع کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل می رساند ،تمامی دانشجویان موظف می باشند مجددا از تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۵ نسبت به تکمیل کارنامه ی سلامت روان به صورت الکترونیک از طریق سامانه سجاداقدام نمایند.لازم به ذکر است ، تائیدیه انتخاب واحد ترم جاری دانشجویان ،منوط به تکمیل پرسشنامه سلامت روان و تحویل ان به مرکز مشاوره و یا امور فرهنگی موسسه خانم میرزائی خواهد بود. دانشجویان می توانند تصویر کارنامه سلامت روان خودرا به شماره ۰۹۱۵۵۲۱۷۵۴۰در واتساپ ارسال نمایند .