به اطلاع دانشجویان محترم درس تربیت بدنی می رسانیم تاریخ و ساعت برگزاری کلاسهای این درس به شرح زیر می باشد:

 • ? کلاس های ورزش۱

  سه شنبه ۱۴۰۰/۳/۴ساعت ۱۲ ( موضوع : فواید گرم کردن اختصاصی برای کلیه رشته های ورزشی )

  جمعه ۱۴۰۰/۳/۷ساعت ۱۲ ( موضوع : توضیحات رشته های ورزشی و قوانین مقررات )

  سه شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۱ ساعت ۱۲ ( موضوع : توضیحات رشته های ورزشی و قوانین مقررات)

  پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۴ساعت ۱۲ ( موضوع : توضیحات رشته های ورزشی و قوانین مقررات )

 • ? کلاس های تربیت بدنی ۱

   

  یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲ ساعت ۱۲ ( مبحث فواید گرم کردن قبل از فعالیت بدنی و نحوه گرم کردن )


  پنج شنبه ۱۴۰۰/۳/۶ساعت ۱۲ ( مبحث چاقی چیست و راهکارهای کاهش وزن )


  یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۹ ساعت ۱۲ ( مبحث : لاغری چیست و راهکارهای افزایش وزن )


  پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۳ ساعت ۱۲ ( مبحث حرکات اصلاحی )