به اطلاع دانشجویان محترم می رساند؛مهلت ثبت نام وام دانشجویی تا پایان وقت اداری سه شنبه ۲۳ دی ماه تمدید گردید.از متقاضیان محترم تقاضا می شود پس از ثبت درخواست در سایت http://bp.swf.ir  فرآیند آن را به طور کامل پیگیری نمایند. بدیهی است مسئولیت عدم تکمیل فرآیند به عهده دانشجو می باشد.

متقاضیانی که برای اولین بار درخواست خود را ثبت می کنند می بایست پس از تائید ثبت نام از سوی دانشگاه مجدد وارد پرتال دانشجویی صندوق رفاه شده و درخواست وام خود را با عنوان وام شهریه ثبت نموده و پس از مطالعه آئین نامه جدید  با در دست داشتن سه صفحه آخر آن به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و سند تعهد محضری تنظیم نمایند.

aeenameh