به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلیه کلاس های استاد محترم جناب آقای دکتر شعبانی این هفته تشکیل می گردد.