براساس مصوبه شورای آموزشی موسسه مورخ ۹۹/۳/۱۷ کلیه امتحانات در تمامی مقاطع تحصیلی به صورت غیر حضوری (مجازی) و در صورت تقاضای برخی از دانشجویان با هماهنگی استاد و رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت حضوری برگزار می گردد.
بازه امتحانات از ۹۹/۴/۷ لغایت ۹۹/۵/۹ و دانشجویان جهت اطلاع از ساعت و روز دقیق امتحانات به پورتال شخصی خود مراجعه نمایند.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی حکمت رضوی