به اطلاع دانشجویان متقاضی وام دانشجویی می رساند؛ به منظور رفاه حال دانشجویان مهلت ثبت نام وام دانشجویی تامورخ۹۹/۲/۱۰ تمدید گردید. متقاضیان محترم جهت ثبت درخواست خود به پورتال دانشجویی صندوق رفاه به نشانی  https://bp.swf.ir مراجعه نمایند.