کلاس جبرانی درس جامعه شناسی استاد طوسی فردا سه شنبه ۹۸/۱۰/۱۷ ساعت ۱۲-۱۰ در کلاس ۱۱۵ برگزار می گردد.