ثبت نام وام عتبات دانشجویان از چهارشنبه ۱۵ شهریور آغاز و تا ۳۰ شهریور ۹۶ جهت نیمسال دوم ادامه دارد.