۱۲ تیرماه سالروز سقوط هواپیمای مسافربری ایران توسط ناوگان متجاوز امریکایی و شهادت ۲۹۸ مسافر ایرانی .جنایتی که هرگز التیام نخواهد یافت.روحشان شاد و راهشان پررهرو باد.