اطلاعیه اعلام شده توسط کارگروه کاهش آلودگی هوای استان مربوط به تاخیر شروع به کار در ادارات و تعطیلی مدارس میباشد. و شامل دانشگاه ها نمیشود. لذا کلیه فعالیت های دانشگاه بصورت عادی خواهد بود و تمامی امتحانات فردا شنبه ۲۳ دی ماه طبق برنامه و بدون تغییر ساعت برگزار خواهد شد.