از کلیه دانشجویان رشته روان شناسی دعوت بعمل می اید در انتخابات این انجمن روز یکشنبه مورخ ۹۶/۹/۱۲ از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰ در کلاس ۱۱۱ حضورداشته باشند.