💢نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب مشهد از ۹ آذر الی ۱۵ آذر در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می گردد
🔸ساعت بازدید: ۱۰ الی ۲۱