به وب سایت موسسه آموزش عالی حکمت رضوی خوش آمدید.

اطلاعیه تغییر تاریخ امتحان

بنا به درخواست کلیه دانشجویان کلاس، امتحان درس متون تخصصی رشته مدیریت آموزشی به ۱۴۰۱/۴/۵ و امتحان درس اصول حسابداری رشته مدیریت آموزشی به ۱۴۰۱/۴/۲ منتقل گردید.

ادامه مطلب...

اطلاعیه مهم امتحانات

 

بر اساس بخشنامه ارسالی از سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و تحقیقات و فناوری مورخ ۱۳۹۷/۳/۹مصادیق تقلب در جلسات امتحانی به شرح زیر اعلام می گردد:

 • به همراه نداشتن کارت دانشجویی و یا کارت ورود به جلسه امتحان (جعلی،کپی گرفته شده و مخدوش)
 • به همراه داشتن تلفن همراه (حتی خاموش) تبلت، ام پی تری و وسایل مشابه، هندزفری، ماشین حساب،کتاب و جزوه(بدون مجوز استاد)
 • شرکت به جای شخص دیگر و فرستادن دیگری به جای خود در جلسه امتحان
 • خارج کردن پاسخنامه از جلسه امتحان ، امحای ورقه و پاره کردن آن و نوشتن نام غیر واقعی روی برگه امتحانی
 • جابه جایی صندلی و یا شماره صندلی
 • همراه داشتن یادداشت به هر شکلی خواه کاربرد داشته باشد یا نداشته باشد (به صورت نوشتن مطالب کف دست ، روی کاغذ، روی لباس ، پشت کارت ورود به جلسه امتحان، روی صندلی، یادداشت کردن سوالات و…)
 • همراه داشتن هرنوع برگه و یا کاغذ چک نویس که مهر اداره امتحانات بر روی آن نباشد
 • ردو بدل کردن برگه سوال و یا پاسخ نامه با دیگر دانشجویان، نگاه کردن و یا نشان دادن برگه امتحانی به دانشجویان مجاور
 • ترک جلسه امتحان پس از رویت سوالها و قبل از امضای لیست حضور و غیاب
 • هر عملی که منجربه ایجاد سرو صدا و بی نظمی در برگزاری جلسه امتحان گردد.
 • بی احترامی و عدم توجه به تذکرات مراقب و هرگونه مشاجره با عوامل اجرایی و برگزارکنندگان امتحان
 • بلعیدن، پاره کردن، پنهان کردن و یا عدم ارائه یادداشت و ابزار مورد استفاده برای تقلب به مراقب

 

 

اداره آموزش موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

ادامه مطلب...

تغییر تاریخ امتحان

با توجه به درخواست کلیه دانشجویان کلاس امتحان درس اندیشه اسلامی ۲ گروه برادران از روز ۱۴۰۱/۴/۴ساعت ۱۶ به روز ۱۴۰۱/۴/۱۱ ساعت ۱۲ تغییر یافت

ادامه مطلب...

اطلاعیه کلاس تربیت بدنی و ورزش

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند؛ کلاس تربیت بدنی ۱ ( خواهران ،برادران) امروز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ساعت ۱۸-۱۶ و کلاس ورزش ۱( خواهران ، برادران) ساعت ۲۰-۱۸ برگزار می گردد.

ادامه مطلب...

تاریخ امتحان تربیت بدنی۱ و ورزش۱

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند آزمون پایان ترم درس تربیت بدنی و ورزش ۱ به صورت زیر می باشد:

شنبه ۱۱/۲۳ ساعت ۱۶الی۱۷ تربیت بدنی ۱

شنبه ۱۱/۲۳ ساعت ۱۸ الی ۱۹ ورزش۱

ادامه مطلب...

آرشیوهای برچسب : آموزش