به وب سایت موسسه آموزش عالی حکمت رضوی خوش آمدید.

لینک ورود به سامانه LMS (برای بارگذاری فایلها و منابع و یا برگزاری آزمون) و فایلهای راهنمای آن

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند برای بارگذاری فایلها و منابع و یا برگزاری آزمون سامانه LMS تهیه شده است.

لینک سامانه   https://hri.lms.onac.ir که نام کاربری و رمز عبور هر دانشجو در سامانه شماره دانشجویی می باشد.

فایلهای راهنمای سامانه LMS

– آموزش ایجاد آزمون در سامانه LMS آنک ویژه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی:
https://www.aparat.com/v/rmUZc

– سیر تا پیاز ایجاد آزمون و طراحی سوال:
https://www.aparat.com/v/Ro5LW

– نحوه شرکت در آزمون توسط دانشجو:
https://www.aparat.com/v/NBvuC

– تعریف آزمون سامانه برگزاری امتحانات و آزمون آنلاین آنک:
https://www.aparat.com/v/0iQ5K

– شرکت در آزمون – دانشجو سامانه برگزاری امتحانات و آزمون آنلاین آنک:
https://www.aparat.com/v/GYF4V

– لاگین کردن به سامانه برگزاری امتحانات و آزمون آنلاین آنک:
https://www.aparat.com/v/lqR6m

– تعریف درس سامانه برگزاری امتحانات و آزمون آنلاین آنک:
https://www.aparat.com/v/oPR4L

– کلیات سامانه برگزاری امتحانات و آزمون آنلاین آنک:
https://www.aparat.com/v/XSweG

– افزودن شرکت کنندگان سامانه برگزاری امتحانات و آزمون آنلاین آنک:
https://www.aparat.com/v/XRzGC