به وب سایت موسسه آموزش عالی حکمت رضوی خوش آمدید.

هیات امنا

دکتر غلامعلی افروز

استاد ممتاز دانشگاه تهران

متخصص کودکان اشتثنایی، خانواده درمانی

آیت الله دکتر محمدهادی عبد خدائی

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

عضو مجلس خبرگان رهبری

حجت الاسلام والمسلمین

دکتر محمدتقی قبولی درافشان

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر محمد صادق براتی

نماینده استاندار خراسان رضوی در هیات امناء

دکتر مسعودمیرزائی شهرابی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

نماینده وزیر علوم در هیات امناء

 

دکتر ابوالفضل غفاری

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر سعید مرتضوی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر بختیار شعبانی ورکی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر محسن کاهانی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد