به وب سایت موسسه آموزش عالی حکمت رضوی خوش آمدید.

کارشناسی ارشد مدیریت بازگانی گرایش بازاریابی

اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

 فرایند تدوین ، تحویل و تصویب پیشنهاده پژوهش ( پروپوزال )

فرمت-پروپزال

راهنمای مختصر نگارش پایان نامه

فرم تائید اعمال اصلاحات پایان نامه کارشناسی ارشد

تقاضای-دفاع-از-پایان-نامه

شاخص های تعیین نمره

اظهارنامه

فرم نهایی تحویل پایان نامه

لیست اساتید محترم راهنما و مشاور گروه مدیریت بازرگانی – بازاریابی مقطع کارشناسی ارشد