جلسه جبرانی(امتحان) کلاسهای تربیت بدنی و ورزش گروه خواهران سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ برگزار می گردد.