کلاس های جبرانی  استاد محترم جناب آقای بهنام فر بعد از ۲۲ خرداد برگزار می گردد.