به اطلاع دانشجویان محترم می رساند، ساعت کاری موسسه در روزهای ۲۷ و ۲۸ اسفند ساعت ۱۳-۸ می باشد.