به اطلاع دانشجویان محترم می رساند با توجه به اختلال پیش امده در کارت ورود به جلسه امتحانی برخی از دانشجویان که انتخاب واحد ترم دوم انها به جای کارت ورود به جلسه جایگزین شده است ، این اختلال سیستمی بوده و ان شاءا… بزودی رفع خواهد شد. مسئولین محترم در حال پیگیری هستند.