با توجه به بهبود نسبی هوا و ایجاد آمادگی برای برگزاری امتحانات پایان نیمسال تحصیلی، ساعت کار موسسه آموزش عالی حکمت رضوی تا پایان هفته جاری به شرح زیر اعلام می شود:
• روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ از ساعت ۸ تا ۱۳
• روز پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ از ساعا ۸ تا ۱۲