به اطلاع دانشجویانی که با آقای دکتر مهرام درس آمار دارند (دو گروه مدیریت آموزشی و مدیریت بازرگانی)می رساند که روز شنبه ۲۴ دی ۱۴۰۱ از ساعت ۱۷ لغایت ۱۹ و ۱۵ دقیقه جلسه پاسخگویی سوالات در سامانه موسسه به صورت آنلاین برگزار می گردد.