اطلاعیه کلاس جبرانی درس آشنایی با دفاع مقدس آقای کشمیری روزهای شنبه۱۴۰۱/۹/۲۶ و یکشنبه ۱۴۰۱/۹/۲۷ ساعت ۱۷-۱۵ در سامانه وبینار برگزار می گردد.