کلیه کلاسهای آقای دکتر عبدخدایی فردا پنجشنبه۱۴۰۱/۹/۳ برگزار می گردد.