کارگاه، آموزشی و تست زنی فیزیولوژی جهت آمادگی برای شرکت درکنکور ارشد با حضور استاد فاطمی زاده امروز ساعت ۱۳ در کلاس ۱۱۲ برگزار خواهد شد.
کارگاه رایگان می باشد.