با نظر به اعلام معاون فرهنگی آستان قدس رضوی و امکان استفاده از فضای آموزشی موسسات کلاسهای موسسه از تاریخ ۶ مهر برگزار می گرددو کلاس جبرانی یک یا دو جلسه در طول ترم توسط اساتید محترم با دانشجویان عزیز هماهنگ خواهد نمود.