به اطلاع میرساند ثبت نام دانشجویان جدید الورود در مقطع کارشناسی ارشد تا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ تمدید گردید