به اطلاع کلیه دانشجویان و پذیرفته شدگان محترم می رساند فردا دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۴ موسسه تعطیل است و ثبت نام ورودی ۱۴۰۱روز سه شنبه ادامه خواهد یافت.