به اطلاع دانشجویان محترم می رساند؛ بخش تایپ و تکثیر موسسه در ایام تابستان فقط روزهای دوشنبه ، ساعت ۱۳:۳۰-۹ فعال خواهد بود. جهت هماهنگی بیشتر با شماره تلفن ۰۹۳۷۴۵۸۱۸۲۴ آقای بخشی تماس بگیرید.