لطفا تصویر فیش واریزی خود را به همراه اطلاعات کامل نام نام خانوادگی رشته و شماره دانشجویی به شماره مورد نظر ارسال بفرمایید. دانشجویان شرکت کننده بایدبا رعایت کامل حجاب و شئونات اسلامی در اردو شرکت نمایند.

اردوی فوق فقط ویژه دانشجویان موسسه حکمت رضوی می باشد. از پذیرش همراه معذوریم.