قابل توجه کلیه دانشجویان (اطلاعیه رزرو غذا) : به منظور ایجاد رفاه دانشجویان ،طبخ و توزیع غذا از تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۵ همزمان با شروع امتحانات آغاز و تا پایان امتحانات برقرار می باشد. با توجه به اینکه استفاده از غذا مستلزم رزرو ان از ۲۴ ساعت قبل می باشد لذا دانشجویان می توانند از تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۴ جهت رزرو غذا از پرتال دانشجویی اقدام نمایید.