جهت شرکت وثبت نام در کارگاه فوق به شماره خانم میرزائی ۰۹۱۵۵۲۱۷۵۴۰ اعلام بفرمائید. با توجه به نتایج بسیارخوب این کارگاه از دانش آموزان و داوطلبین کنکور  خواهشمندیم حضور حداکثری داشته باشند.