📢 به اطلاع دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی ارشد می رساند:
از این پس دانشجویان می توانند با دریافت ایمیل دانشگاهی از بخش اتاق کامپیوتر موسسه(سرکار خانم جولایی) به پایگاه اطلاعاتی سیویلیکا از راه دور دسترسی داشته باشند.
راهنمای کاربران جهت دسترسی به پایگاه به پیوست تقدیم می گردد.

راهنمای کاربران جهت دسترسی به پایگاه سیویلیکا