به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند؛ کلاس تربیت بدنی ۱ ( خواهران ،برادران) امروز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ساعت ۱۸-۱۶ و کلاس ورزش ۱( خواهران ، برادران) ساعت ۲۰-۱۸ برگزار می گردد.