با توجه به تغییر سرفصل رشته مشاوره مقطع کارشناسی برای ورودی ۱۴۰۰ به بعد ، دانشجویان محترم این ورودی که دروس از ترمهای بالاتر اخذ نموده اند، با آموزش تماس حاصل فرمایند.