جهت برگزاری کلاس به صورت حضوری درخواست کتبی خود را حداکثر۳ روزقبل از برگزاری کلاس به شماره ۰۹۱۵۴۱۸۴۸۸۳ جناب آقای میرمحرابی اعلام نمائید . در صورت عدم هماهنگی از برگزاری کلاس معذوریم.

ضمنا کلیه شرکت کنندگان بایستی کارت واکسن را همراه داشته باشند.