۲۶ مرداد سالروز ورود طلایه داران سپاه عشق به خاک میهن اسلامی ، مردان صبوری که پس از تحمل رنج های فراوان بلندترین قله های پایداری را فتح کردند تا دشمن به زانو در آید و به یمن ورود این دلاورمردان سرافراز دل ها غرق در شور شد، گرامی باد.