جهت رفاه حال پذیرفته شدگان محترم آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ ، فردا پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۶ موسسه از ساعت۱۳-۸ باز می باشد.