پیرو دستور ریاست محترم موسسه از تاریخ ۴۰۰/۸/۱ تا اطلاع ثانوی ساعت کار موسسه شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۷/۳۰ الی ۱۴/۳۰ و پنجشنبه ها تعطیل می باشد