به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می رساند فردا پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۲ موسسه تعطیل است.