کلاس روانشناسی اجتماعی پیشرفته با استاد محترم خانم دکتر شیخ نظامی استثنا امروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۱ ، ساعت ۱۲ برگزار می گردد. از هفته های آینده طبق برنامه کلاسی تعیین شده در پرتال دانشجویی تشکیل خواهد شد.