براساس بخشنامه شماره ۵۴۱۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۷ سازمان سنجش آموزش کشور آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ که تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ موفق به اخذ مدرک پیش دانشگاهی دیپلم نظام جدید (۳-۳-۶)نشده اند چنانچه تا پایان نیمسال اول سال جاری( بهمن۱۴۰۰) موفق به اخذ مدرک خود شوند اجازه ثبت نام و شروع به تحصیل از نیمسال دوم سال جاری را دارند.