به اطلاع دانشجویان گرامی موسسه اموزش عالی حکمت رضوی می رساند طبق هماهنگی های انجام شده ی با ریاست محترم موسسه، کلیه ی دانشجویان می توانند با در دست داشتن کارت ملی و کارت دانشجویی خود جهت انجام واکیسناسیون ازساعت ۸ الی ۱۹ به ادرس ذیل مراجعه نمایند. بولوار خیام، چهارراه گلریز به سمت میدان جانباز، مرکز واکسیناسیون مشهدمال
لازم به ذکر است انجام واکسیناسیون فقط برای دانشویان موسسه آموزش عالی حکمت رضوی خواهد بود.