به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جهت پرداخت بدهی خود از طریق پرتال دانشجویی از مرورگر موزیلا فایرفاکس استفاده نمائید.