به اطلاع دانشجویان ورودی ۹۹ و سایر دانشجویانی که با این ورودی درس انتخاب نموده اند می رساند که شروع امتحانات این عزیزان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ می باشد.