بدین وسیله به استحضار می رساند با عنایت به قرمز شدن وضعیت کرونایی شهر مقدس مشهد و با توجه به دستورالعمل های ابلاغی در خصوص پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، آیین نکوداشت استاد ارجمند جناب آقای دکتر حسینعلی کوهستانی که مقرر بوده است در روز دوشنبه مورخه ۲۳ فروردین ماه سال جاری برگزار گردد، این مراسم لغو و در زمان مناسب دیگری برگزار خواهد شد.

ستاد نکوداشت استاد ارجمند جناب آقای دکتر حسینعلی کوهستانی