📣📣به اطلاع کلیه دانشجویان موسسه آموزش عالی حکمت رضوی می رساند:
به منظور تسهیل دسترسی دانشجویان و پژوهشگران به منابع علمی در جهان، امکان دسترسی رایگان به تمام متن بیش از یکصدمیلیون مدرک علمی و فن انگلیسی و فارسی در سامانه ( زدنی ) به نشانی https://app.zednee.io فراهم شده است. و به رایگان در دسترس کاربران قرار گرفته است.
دانشجویان می بایست ابتدا در سامانه ثبت نام و پس تایید لینک ثبت نام در ایمیل خود از پایگاه اطلاعاتی استفاده نمایند.