به اطلاع کلیه اساتید محترم و دانشجویان موسسه آموزش عالی حکمت رضوی می رساند؛
برای آشنایی بیشتر با سامانه‌ها و برخی دیگر از خدمات ایرانداک، کارگاه آموزشی زنگ ایرانداک؛ آشنایی و کار با سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعات ایرانداک برگزار می‌شود.

زمان: چهار‌شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ از ساعت ۱۰ تا ۱۲(یادآور می‌شود پس از پرشدن کارگاه، برای تاریخ بعدی نام‌نویسی انجام خواهد شد)
محل برگزاری کارگاه: مجازی

هزینه: رایگان

محتوا: فرایند دریافت پیشینه پژوهش؛ عضویت در سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده؛ فرایند ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده؛ فرایند نام‌نویسی و کاربرد سامانه همانندجو؛ آشنایی با پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) و دریافت اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها؛ و برخی دیگر از سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعات ایرانداک ارائه خواهد شد.

اطلاعات بیشتر و نام‌نویسی در نشانی irandoc.ac.ir/page/2964 در دسترس است.