قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم

مواردی که جهت ورود به سامانه LMS باید بررسی شود:

  • نام کاربری و رمز عبور در سامانه یکسان و همان شماره دانشجویی فرد می باشد ( مگر اینکه در سامانه آنک رمز عبور خود را تغییر داده باشد.)
  • زمان درج نام کاربری و رمز عبور زبان صفحه کلید انگلیسی باشد.
  • در صورت بروز خطای امنیتی(your connection is not private ) مرورگر خود را به روز رسانی و تاریخ و ساعت سیستم را تنظیم و فیلترشکن خود را خاموش نمائید.

لینک ورود به سامانه: https://hri.lms.onac.ir

لینک فیلمهای آموزشی سامانه LMS:

– آموزش ایجاد آزمون در سامانه LMS آنک ویژه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی:
https://www.aparat.com/v/rmUZc

– سیر تا پیاز ایجاد آزمون و طراحی سوال:
https://www.aparat.com/v/Ro5LW

– نحوه شرکت در آزمون توسط دانشجو:
https://www.aparat.com/v/NBvuC

– تعریف آزمون سامانه برگزاری امتحانات و آزمون آنلاین آنک:
https://www.aparat.com/v/0iQ5K

– شرکت در آزمون – دانشجو سامانه برگزاری امتحانات و آزمون آنلاین آنک:
https://www.aparat.com/v/GYF4V

– لاگین کردن به سامانه برگزاری امتحانات و آزمون آنلاین آنک:
https://www.aparat.com/v/lqR6m

– تعریف درس سامانه برگزاری امتحانات و آزمون آنلاین آنک:
https://www.aparat.com/v/oPR4L

– کلیات سامانه برگزاری امتحانات و آزمون آنلاین آنک:
https://www.aparat.com/v/XSweG

– افزودن شرکت کنندگان سامانه برگزاری امتحانات و آزمون آنلاین آنک:
https://www.aparat.com/v/XRzGC