کلاس جبرانی درس خدمات اجتماعی در اسلام با استاد محترم جناب آقای فرزانه روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲ ساعت ۱۰ برگزار می گردد.